Göran Hellstrand, vice åklagare Utvecklingscentrum Malmö, Åklagarmyndigheten

Vad har du för förväntningar på konferensen?
– Att få inspiration och att få veta vad barnperspektivet innebär för vår verksamhet. Arbetar vi utifrån det eller tror vi bara att vi gör det?

Vad tänker du efter de två konferensdagarna?
– Vi måste konkretisera och ställa barnperspektivet mot andra krav som gäller för vår verksamhet. Idag finns regler och handböcker för hur vi ska utreda barn som misstänks för brott, men vi måste föra in barnperspektivet på andra sätt. Vi möter barn som är brottslingar men också barn som blivit offer eller varit vittnen till brott.

Vilka programpunkter har varit intressantast?
– Det var intressant att lyssna på Christina Johnssons föreläsning när hon spjälkade upp i punkter vad barnperspektivet innebär. Vi kommer att ta kontakt med henne för att inleda samarbete kring detta.

Vad ser du för svårigheter?
– Att förstå vad barnperspektivet konkret innebär i alla de situationer när barn påverkas av vårt arbete.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011