Intendent med ordningssinne

Kanske har du pratat med honom på telefon om du någon gång har ringt till Barnombudsmannen. Sverre Nyborg-Warner är myndighetens registrator och intendent. Han bemannar också myndighetens växel och gillar telefonen som arbetsverktyg.

Det var slumpen som förde honom till Barnombudsmannen för elva år sedan. Då arbetade han på Tekniska museet men antog utmaningen att ordna upp oredan i Barnombudsmannens arkiv.

Att han fortfarande är kvar tyder på att han trivts. Tyngdpunkten har varit service och stöd till de andra enheterna på myndigheten.

– Det måste vara något som gör en skillnad. Jag kan inte tänka mig att göra samma arbete på, säg till exempel Volvo.

En arbetsuppgift som följt honom under alla år är att backa upp för den tidigare registratorn. Därför var det ganska enkelt att kliva in i rollen när Inger Svensson gick i pension förra våren. Registraturen och arkivarbetet är också två sidor av samma mynt.

Arkivet myndighetens hjärta
Det han tycker är kul med arkivet är att hela verksamheten återspeglas där.
– Många ser på arkiverade handlingar som döda handlingar. Jag ser det som myndighetens hjärta, men också minne.

Han beskriver sig som en ”organisationsfreak” på vissa områden. Hemma är till exempel böckerna i bokhyllorna sorterade efter färg.

– Det ger ett lugnare intryck och gör det faktiskt lättare att hitta. Oftast kommer man ihåg hur ett bokomslag ser ut.

Barnombudsmannens arkiv är inte så färgstarkt – i alla fall inte till utseendet. Istället får arkivförteckningen styra för att skapa ordning och reda.  Det är allmänna arkivschemat som gäller.

Efter ett drygt sekel ska det senast den 1 januari 2014 ersättas av ett nytt system – verksamhetsbaserad arkivredovisning. Syftet är att få bättre struktur på både pappers- och elektroniska handlingar. För Sverres del betyder det utbildning i höst.

Allt diarieförs inte
Ofta tror man att det är det som diarieförs som är det viktigaste. Så är det inte alls, menar Sverre. Rutinfrågor som kan besvaras snabbt och enkelt upprättas inte som ärende utan pärmsätts, men är lika fullt allmänna handlingar.

Inte ens en myndighet behöver spara på allt. Efterhand gallras en del handlingar. Olika slags dokument har olika livslängd. Kvar blir sådant som sparas för all evighet och sådant som bedöms vara av intresse för forskningen. 

Mängden ärenden som kommer till Barnombudsmannen har ökat stadigt sedan myndigheten inrättades 1993 med en topp 2004.

Vårdnadstvister och mobbning är vanliga frågor
Vanliga frågor handlar om vårdnadstvister, mobbning i skolan och barn med funktionshinder där föräldrarna inte får gehör från kommunen för barnens behov.

Det senaste året har många hört av sig om HVB, hem för vård eller boende. Upprättelseutredningen genererade också en hel del samtal, främst från vuxna som själva varit utsatta som barn.

– Frågorna är intressanta och viktiga. Jag har lärt mig jättemycket genom åren, bland annat av de samtal jag tar. För varje område vi ger oss in i lär jag mig lite till även om jag inte jobbar med sakfrågorna, säger Sverre.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 7 2011