Jolanta Feliga, Ekonomistyrningsverket

Vad har du för förväntningar på konferensen?
– Oftast brukar jag konferera med ekonomer. Det är värdefullt att få träffa folk från en bredare målgrupp.

Vad tänker du efter de två konferensdagarna?
– Det har varit roligt och inspirerande. Jag har aldrig tidigare träffat så många som jobbar inom Myndighetssverige i en gemensam diskussion. Det har vidgat mina vyer att få göra det. Vikten av de här frågorna har också blivit tydligare.
– Barnperspektivet är en tvärsektoriell fråga som kan vara svår att styra upp. Det finns inga öronmärkta resurser och därför glöms det ibland bort. Konferensen bekräftar att vi behöver hitta en modell för hur vi ska arbeta med barnperspektivet och att vi måste samverka mer inom statsförvaltningen.

Vilka programpunkter har varit intressantast?
– Föreläsningarna har varit på en hög nivå. Det var intressant och djupsinnigt när forskaren Christina Johnsson talade visionärt om en stat byggd på mänskliga rättigheter.

Vad ser du för svårigheter med att integrera barnperspektivet?
– Jag tycker att det krävs att regeringen formulerar mer konkreta uppföljningsbara mål för de olika punkterna i strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige och hur man följer upp dessa.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011