Konferens ska lyfta barnets mänskliga rättigheter

Den 7-8 december samlas omkring 70 personer på Sånga-Säby, Ekerö för att diskutera myndigheternas roll för barnkonventionens genomförande. Konferensen med titeln ”Ett lyft för barnets mänskliga rättigheter” arrangeras av Barnombudsmannen i samverkan med Socialdepartementet.

Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen som handlar om att sprida den nationella strategin om barnkonventionens genomförande till statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer. I uppdraget ingår att genomföra en konferens för statliga myndigheter.

– Inbjudan går ut till ett fyrtiotal myndigheter. Vi vänder oss till personer med ansvar för planering och utveckling på myndigheterna och dem som är särskilt ansvariga för att driva barnrättsfrågor, säger Marina Gunnmo Grönros, som är en av projektledarna.

Av Sveriges närmare 400 myndigheter har man identifierat ett fyrtiotal som är starkt berörda av barnkonventionen. Skolverket och Ungdomsstyrelsen är givna deltagare. Men på inbjudningslistan finns också myndigheter som inte är lika uppenbara; exempelvis Skatteverket, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten.

Titeln antyder att ni vill skapa ett lyft för barnets mänskliga rättigheter. Hur då?

– Vi vill inspirera och väcka lusten att göra detta viktiga arbete genom kreativa arbetsformer. Förutom temat finns ingen dagordning eller några färdiga arbetsgrupper. Allt processas fram under dagens gång, berättar Marina Gunnmo Grönros.

Tanken är att få till stånd diskussioner och ett erfarenhetsutbyte. Därför finns tre så kallade inspirationsföreläsare med.

Christina Johnsson, forskningschef vid Raoul Wallenberginstitutet, ska tala om barnkonventionen ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv. Vad är det och vad innebär det konkret för statliga myndigheter?

Nils Eklund, avdelningschef vid Ekonomistyrningsverket, ska reda ut vad myndigheterna har för roll och ansvar när det gäller att genomföra barnkonventionen – även den enskilde ämbetsmannens ansvar.

Elisabet Näsman, professor vid sociologiska institutionen på Uppsala universitet, ska dela med sig av sina erfarenheter av att ha ett barnperspektiv i exempelvis arbetslöshetsfrågor. Utgångspunkten är att tala med barn.

Cheferna för tre myndigheter som just nu arbetar med att införliva ett barnperspektiv i sin verksamhet får också möjlighet att göra varsitt kort inlägg.

– Det är viktigt och visar på betydelsen av ledningens stöd och engagemang i de här frågorna, säger Marina Gunnmo Grönros.

Vad har du för förhoppningar med konferensen?

– Att frågan får fäste! Att deltagarna kommer till insikt om relevansen i den egna myndigheten och att arbetssättet ger inspiration, säger Marina Gunnmo Grönros.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 7 2011