Lena Bäcker, verksamhetschef Kronofogden Sverige

Vad har du för förväntningar på konferensen?
– Jag är här för att jag brinner för de här frågorna och vill få en djupare insikt om hur vi kan arbeta med barnrättsperspektivet. Vad kan vi lära av andra och hur kan vi jobba med de här frågorna?

Vad tänker du efter de två konferensdagarna?
– Konferensen har varit jättebra. Det har gett nya infallsvinklar om hur vi kan gå vidare. Nu ska vi genomlysa våra processer och se vad vi kan bli bättre på. Barnrättsperspektivet berör ju Kronofogden på många sätt, inte minst i samband med avhysningar. Vi kan se att ungefär 700 barn varje år berörs. Samarbetet mellan socialtjänst, hyresvärdar och Kronofogden behöver förbättras så att vi kan agera i ett tidigt skede och förebygga att barnfamiljer blir avhysta.

– Under de senaste åren har flera lagändringar genomförts för att förhindra att minderåriga blir skuldsatta och hamnar i Kronofogdens register. Så vi är en bit på väg, men det finns mycket kvar att göra.

Vilka programpunkter har varit intressantast?
– Det var intressant att höra Göran Holmström presentera regeringens strategi för att stärka barnens rättigheter. Att lyssna på erfarenheter som Skolinspektionens Ann-Marie Begler gjort var också spännande.

Vad ser du för svårigheter med att integrera barnperspektivet?
– Jag vill hellre fokusera på de möjligheter som finns att förbättra barnrättsperspektivet inom Kronofogen. Jag ser nu fram emot att i ett bredare sammanhang se till att få ett barnrättsperspektiv i alla delar av Kronofogdens verksamhet där barn på något sätt berörs.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011