Fördjupning om barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Våren 2012 levde 4 318 barn med skyddade personuppgifter – de flesta på grund av en hotbild mot deras mamma. Nästan hälften är under 6 år. Hur ter sig livet för dem?

Lagom till Almedalsveckan kommer Barnombudsmannen med en fördjupning om barn som lever med skyddade personuppgifter. Det sker i form av en ny skrift som lanseras. På ett seminarium som Barnombudsmannen arrangerar inom ramen för Barnrättstorget diskuteras också hur samhället kan garantera deras rättigheter.

Situationen för barn som lever med skyddade personuppgifter behandlades även i Barnombudsmannens årsrapportering 2012. Varför tar ni upp detta en gång till?

– Vi gör en fördjupning av materialet i årsrapporteringen eftersom det finns så mycket mer att säga om denna ofta bortglömda grupp. Vi har också ett särskilt uppdrag av regeringen för att lyssna till hur de här barnen upplever sin situation och samla kunskap om hur deras rättigheter tillgodoses, berättar Hanne Simonsen, projektledare för Barnombudsmannens årsrapportering, som nu arbetar med att ta fram skriften.

Utgångspunkten är barnens berättelser.

– Det handlar om rädsla och otrygghet i vardagen. Okunniga vuxna som ibland utsätter barn för livsfara. Krångliga rutiner på myndigheter där inget är anpassat för barn, säger Hanne.

Men det handlar också om rätten till information. Barnen får sällan veta vad det innebär att leva med skyddade personuppgifter. Hur skyddet fungerar, vad de kan förvänta sig för stöd av samhället och vad som krävs av dem själva.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har följt frågan sedan tidigt 2000-tal och finansierade rapporten ”G(l)ömda – en studie om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter” som kom ut år 2007.

– Vi tittar på vad som har hänt sedan dess och vad som är kvar att göra. Självklart vill vi påverka dem som kan göra skillnad i barnens vardag och därför kommer vi att ge förslag på förändringar, säger Hanne.