Nytt digitalt verktyg för att följa barnkonventionens genomförande

Den 26 januari 2012 är det dags. Då ska max18 bli verklighet. Det handlar om en ny webbplats som ska ge en samlad bild av hur barn och unga har det i Sverige. Ett digitalt uppslagsverk för att följa barnkonventionens genomförande.

Hanna Larheden, utredare på Barnombudsmannen, är mitt uppe i det intensiva arbetet med att utveckla den nya webbplatsen, max18. Eller uppföljningsverktyget som det kallas internt på myndigheten.

– Webbplatsen vänder sig till alla som jobbar med barn och kan påverka deras vardag. Här ska de få information och kunskap som kan hjälpa dem att prioritera och fatta kloka beslut för barn.
Statistiska centralbyrån levererar data från en mängd olika källor till systemet.  Innehållet består av ett femtiotal indikatorer som spänner över barns alla levnadsområden.

Tidigare har Barnombudsmannen gett ut faktaserien ”Upp till 18” vart tredje år för att samla all tillgänglig information om barns och ungas levnadsvillkor i Sverige. Med max18 träder man in i den digitala tidsåldern.

– En av Barnombudsmannens viktigaste uppgifter är att följa hur väl barnkonventionen efterlevs. Det är en prioriterad fråga som regeringen satsar särskilt på, berättar Hanna.

Utökat anslag
Förväntningarna är höga. Barnombudsmannen har fått utökat anslag för att utveckla systemet och förvalta det i framtiden.

Givetvis blir det också material som riktar sig till barn och unga själva. Statistik förklarad på ett sätt som en 12-åring kan förstå och ta till sig. De ska kunna leka med siffror, jämföra sig med barn i andra åldrar och jämföra pojkar och flickor.

– Vi lyfter fram data som vi tror att barn är intresserade av. Till exempel deras möjlighet att ha inflytande i skolan. Och hur många barn som utövar olika idrotter och kulturintressen.
Barnombudsmannen behöver förstärkning och söker just nu en utredare och en webbredaktör till max18.

 – Utmaningen – och det som är roligt – är att arbeta aktivt för att det ska bli ett verktyg för beslutsfattare. Och se till att det används, säger Hanna.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 7 2011