Thomas Larsson, utredare Trafikverket

Vad har du för förväntningar på konferensen?
– Det är otroligt bra att man uppmärksammar myndigheternas roll angående barnperspektivet. Det blir en bred belysning från olika håll när flera myndigheter medverkar.
– Från Trafikverket deltar vi med både utredare och chefer för att barnperspektivet ska bli tydligare i vår organisation.

Vad tänker du efter de två konferensdagarna?
– Jag har inte deltagit i mötesformen Open Space tidigare och var först skeptisk, men grupparbetena har varit helt suveräna. Det har varit mycket lyckat att få träffas över förvaltningsgränserna. Konferensen har varit uppfriskande och lett till en hel del självreflektion.

Vilka föreläsningar har varit intressantast?
– Elisabeth Näsman som bidrog med forskarens perspektiv och även forskaren Christina Johnsson med sitt kritiska förhållningssätt.

Vad tar du med dig härifrån?
– Jag och min kollega ska skriva ihop ett diskussionsunderlag som vi ska använda i det fortsatta arbetet. Ju mer vi kan anknyta till barnkonventionen i det praktiska arbetet, desto bättre. Man bör till exempel ha som målsättning att barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla våra beslut, till exempel vid vägbyggen och i planläggningsprocessen.

Vad ser du för svårigheter med att integrera barnperspektivet?
– Vi måste först synliggöra barnperspektivet för organisationen innan det kan integreras i den. Och då behövs medel och för ett långsiktigt internt förändrings- och utvecklingsarbete. Det kan inledningsvis vara svårt att få fram.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011