Tove seglar vidare

Det är många minnen och tankar som väcks i takt med att åratal av papper, projekt, minnen och uppdrag gås igenom, sorteras, packas eller slängas. Tove Rinnan förbereder sig på nästa fas i livet. Den som hon ska ägna åt att sjunga, måla, segla, golfa och vara mer med de sina.

Tove har varit med sedan 1993, när Barnombudsmannen bildades, då hon kom från Barnmiljörådet som samtidigt lades ner. Där handlade det mest om barns lek med syfte att föra fram lekens betydelse kopplad till säkerhet.

På Barnombudsmannen har hennes arbete till stor del kretsat kring barn med funktionsnedsättning. I samarbete med Handikappförbunden har hon tagit fram böcker och stödmaterial för att öka funktionshindrade barns villkor i skolan och tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Material som används flitigt i landets kommuner.

Men nu är det dags för pension. Hur känns det?

– Det känns bra. Jag har haft mycket kul här och jag har fått mycket uppskattning för mitt arbete från dem som använder det. Det har varit väldigt mycket vind i seglen, säger Tove.

Vilka stora förändringar för barn och deras rättigheter ser du har skett under ditt långa yrkesliv?

– Det har inte skett så stora förändringar. Barn har det ganska bra i Sverige. Det beror mycket på att vi stöttar föräldraskapet genom en väl utbyggd föräldraförsäkring.  Man kunde önska att det skulle finnas föräldradagar att ta ut när man har tonårsbarn, för då behövs vi kanske ännu mer.

Andra reflektioner som Tove gör över de gångna åren är att barn blivit mer pryl- och utseendefixerade men också modigare, till exempel på att framträda. Att datorer och smarta telefoner tagit över en del av föräldraengagemanget, att barn tas med överallt på ett sätt som inte skedde tidigare och att skolan på många håll behöver en rejäl upprustning.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 1 2012