Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Stärk rättssäkerheten för barn som misstänks för brott »

Barn som misstänks för brott ska betraktas som oskyldiga till dess barnets eventuella skuld blivit lagligen fastställd. Dessutom ska alla barn som misstänks för allvarliga brott få ett juridiskt biträde eller offentlig försvarare från första förhöret. Det är två av förslagen som Barnombudsmannen i dag lämnar till regeringen, bland annat mot bakgrund av det så kallade Kevin-fallet.

  Ny barnrättslag kan stoppa isoleringar och bältning »

  En ny barnrättslag kan innebära ett stärkt skydd för barn i exempelvis den psykiatriska tvångsvården. Barnombudsmannen välkomnar att regeringen går vidare med en lagrådsremiss för att göra barnkonventionen till lag. - Det är oerhört viktigt. Sverige har allvarliga brister i skyddet av barn i utsatta situationer, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef på Barnombudsmannen.

   Barnets rättigheter måste tillvaratas i det nya europeiska asylsystemet »

   Barnombudsmannen anordnar tillsammans med Allmänna Barnhuset och Riksdagen ett internationellt toppmöte under temat barn på flykt - ”High level meeting on Europe’s challenge to ensure a rights perspective for children in migration” – i riksdagens förstakammarsal den 24 april 2017.

    Ny rapport visar brister i hälso- och sjukvården för nyanlända »

    Barnombudsmannen har sedan hösten 2015 träffat cirka 600 barn och unga som sökt asyl i Sverige. Vi har rapporterat löpande om de nyanlända barnens hälsosituation. Vi har också genomfört en undersökning bland skolsköterskor. Undersökningen och barns röster presenteras i rapporten ”Nyanlända barns hälsa”.

     Nyanländas psykiska hälsa »

     Sverige att det finns brister i vården för dessa barn. I många fall är det psykiska måendet dålig redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser i samband med dessa. Situationen blir för många barn sämre under asylprocessen

      Bred samsyn om barn till IS-återvändare »

      Skärpta rutiner har tagits fram för att säkerställa att barn som kommer till Sverige med föräldrar som haft samröre med terrorgruppen IS ska uppmärksammas så att kommunerna kan sätta in åtgärder. Det framkom när Barnombudsmannen höll överläggning med berörda myndigheter.

       Skärp lagen mot barnäktenskap »

       Det krävs skarpare lagstiftning, ökad kunskap och bättre samordning för att Sverige ska leva upp till barnkonventionen. Det menar Barnombudsmannen efter överläggningar om barnäktenskap med berörda myndigheter.

        Växeln

        08-692 29 50

        Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
        Måndag till fredag 10 -12

        Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12