Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Ny barnrättslag kan stoppa isoleringar och bältning »

En ny barnrättslag kan innebära ett stärkt skydd för barn i exempelvis den psykiatriska tvångsvården. Barnombudsmannen välkomnar att regeringen går vidare med en lagrådsremiss för att göra barnkonventionen till lag. - Det är oerhört viktigt. Sverige har allvarliga brister i skyddet av barn i utsatta situationer, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef på Barnombudsmannen.

  Barnets rättigheter måste tillvaratas i det nya europeiska asylsystemet »

  Barnombudsmannen anordnar tillsammans med Allmänna Barnhuset och Riksdagen ett internationellt toppmöte under temat barn på flykt - ”High level meeting on Europe’s challenge to ensure a rights perspective for children in migration” – i riksdagens förstakammarsal den 24 april 2017.

   Ny rapport visar brister i hälso- och sjukvården för nyanlända »

   Barnombudsmannen har sedan hösten 2015 träffat cirka 600 barn och unga som sökt asyl i Sverige. Vi har rapporterat löpande om de nyanlända barnens hälsosituation. Vi har också genomfört en undersökning bland skolsköterskor. Undersökningen och barns röster presenteras i rapporten ”Nyanlända barns hälsa”.

    Nyanländas psykiska hälsa »

    Sverige att det finns brister i vården för dessa barn. I många fall är det psykiska måendet dålig redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser i samband med dessa. Situationen blir för många barn sämre under asylprocessen

     Bred samsyn om barn till IS-återvändare »

     Skärpta rutiner har tagits fram för att säkerställa att barn som kommer till Sverige med föräldrar som haft samröre med terrorgruppen IS ska uppmärksammas så att kommunerna kan sätta in åtgärder. Det framkom när Barnombudsmannen höll överläggning med berörda myndigheter.

      Skärp lagen mot barnäktenskap »

      Det krävs skarpare lagstiftning, ökad kunskap och bättre samordning för att Sverige ska leva upp till barnkonventionen. Det menar Barnombudsmannen efter överläggningar om barnäktenskap med berörda myndigheter.

       Barnrättsdagarna 2016 om barnkonventionen som lag »

       Årets barnrättsdagar har ett aktuellt tema: Barnkonventionen som lag i praktiken. Det har lockat rekordmånga deltagare. Under två dagar samlas 1 200 personer för att ta del av ett digert program med föredrag, dialog och seminarier.