Nu behövs en handlingsplan mot könsstympning

”Regeringen bör ta fram en nationell handlingsplan mot könsstympning. Den bör tydligt peka på varje myndighets ansvar och roll i arbetet för målet att inga fler ska könsstympas.”

Det skriver barnombudsmannen Lena Nyberg i en debattartikel i Göteborgs Posten 18/1-02 och riktar kritik mot samhällets skydd av de barn som riskerar att utsättas för ingreppet.

"Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lagstiftning sedan 1982. Men vi vet att könsstympning av flickor som bor i Sverige ändå förekommer, trots att vi har en av de strängaste lagstiftningarna i världen mot detta. Sedan lagen skärptes 1999 kan en person som bor i Sverige dömas för brott mot lagen, även om könsstympningen har utförts utomlands. Lagstiftningen är bra, den har förhoppningsvis haft en avskräckande effekt. Men ändå får myndigheter, hälso- och sjukvården, förskolan och skolan årligen kännedom om att flickor som bor i Sverige stympas. Vi vet inte hur
många de är. Men varje flicka eller ung kvinna som stympas är en för mycket! Lagen är tydlig, men det finns allvarliga brister i tillämpningen. Ingen i Sverige har hittills dömts för brottet,” skriver Lena Nyberg.

Läs hela artikeln under "Debatt och krönikor".