Barnombudsmän i elva länder kräver lagstiftning mot barnaga

Barnombudsmännen i elva länder kräver i ett gemensamt uttalande på söndagseftermiddagen lagstiftning som förbjuder alla former av barnaga i Europa. Uttalandet antogs av Barnombudsmännens europeiska nätverk, ENOC, vid ett möte i Barcelona.

- Det är första gången som detta nätverk, som bildades i somras, agerar tillsammans. För även om FN:s barnkonvention inte tillåter några former av fysiskt våld mot barn så vet vi att många föräldrar runtom i Europa använder kroppslig bestraffning och aga, med i bland katastrofala följder för barnet, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

-Vi kräver att alla Europas regeringar utan dröjesmål inför lagar som förbjuder alla former av kroppslig bestraffning och att de inleder och stödjer utbildningsprogram i icke-våldspedagogik, skriver de elva barnombudsmännen.

ENOC, The European Network of Ombudsmen for Children, uppmanar dessutom EU, Europarådet och andra europeiska institutioner och frivilligorganisationer som arbetar med barnfrågor att tillsammans eller var för sig arbeta för att få slut på barnaga.

- Att slå barn är ett uttryck för bristande respekt och dessutom farligt. Barn är värda åtminstone samma skydd mot våld som vi vuxna tar för givet för oss själva, står det vidare.

Medan nästan alla länder i Europa har förbud mot kroppslig bestraffning i skolor och på barninstitutioner, så är det fortfarande både vanligt, lagligt och socialt accepterat att aga barn inom familjen i många länder. Vissa av länderna har lagar som uttryckligen försvarar föräldrarnas eller andras rätt att använda "visst" eller "måttligt" våld. I de länder där lagen inte säger något speciellt tenderar aga att vara accepterat i vardagen.

FN:s barnkonvention från 1989, som skrivits under av samtliga länder i Europa, kräver att lagstiftning och utbildning används för att skydda barnen från alla former av såväl fysiskt som mentalt våld inom familjen.

Samarbetet inom The European Network of Ombudsmen for Children (ENOC) inleddes då nätverket bildades 9 juni i somras vid ett möte i Trondheim. I Nätverket ingår Barnombudsmännen i Belgien, Danmark, Finland, Norge, Ryssland, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.