Elever från din ort surfar med Barnombudsmannen

Barnombudsmannen (BO) öppnar en hemsida på Internet där BARNKANALEN är den kanske viktigaste delen. Barnkanalen är en spännande mötesplats mellan 250 mellanstadieelever i tolv klasser på tio orter runt om i landet och BO.

Dessa elever, som kallas MINIOMBUD, kan kommunicera direkt med BO. Några av dem finns i den region där din redaktion arbetar. Om ni är intresserade av att komma i kontakt med dem kan ni vända er till kontaktlärarna för följande klasser.

Torsdagen 23 oktober öppnar Barnombudsmannen (BO) en hemsida på Internet där Barnkanalen är den kanske viktigaste delen. På Barnkanalen kan barn läsa om vilka rättigheter de har, vad barn tycker i olika frågor och vad BO arbetar med.

Miniombuden kan höra av sig till BO antingen genom att skriva egna berättelser, svara på frågor i enkätform eller genom att skapa egna tecknade serier. Ett urval av dessa berättelser kommer att läggas ut på hemsidan där alla kan ta del av dem. Den första frågan som BO vill ha svar på handlar om arbetsmiljön på skolan.

Hemsidan och Barnkanalen presenteras vid en presskonferens torsdagen 23 oktober kl 09.15 i Näsbyparkskolan i Täby norr om Stockholm där eleverna i klass 5 A är några av Miniombuden.

Övriga miniombud finns spridda runt om i landet. Några av dem finns i den region där din redaktion arbetar. Om ni är intresserade av att komma i kontakt med dem kan ni vända er till kontaktlärarna för följande klasser:

Klass
5 B, Skräddarbacksskolan, Borlänge, Anita Isaksson, tel 0243-745 84
5 C, Johannebergsskolan, Göteborg, Auli Florin/Christina Kjellberg, tel 031-85 40 28
åk 4-5, Möklinta Kyrkskola, Möklinta, Kjell Bergstam/Annika Friman, tel 0224-802 50
åk 6, Lillpite skola, Lillpite, Börje Gyllenäs, tel 0911-421 22
åk 4-7, Uranienborgsskolan, Sankt Ibb, Charlotta Malmberg, tel 0418-722 25
åk 4-6, Stjärnsund-Polstjärnan, Stjärnsund, Chatarina Berglund, tel 0225-800 12
5 A, Näsbyparkskolan, Täby, Gull-Britt Andersson, tel 08-630 86 60
åk 5, Vemdalens skola, Vemdalen, Erik Bertilsson, tel 0684-302 50
5 C, Hällbyskolan, Västerås, Vivi-Ann Lindström, tel 021-35 86 61
5 D, Hällbyskolan, Västerås, Agneta Åblad, tel 021-35 86 61
6 B, Vallbyskolan, Västerås, Catarina Mattsson, tel 021-30 36 01
6 A, Sjöängsskolan, Älvsjö, Anneli Jönsson, tel 08-647 09 04

Av hänsyn till klasserna ser BO gärna att de redaktioner som vill besöka skolorna anmäler det i förväg till berörd lärare.