Premiär för www.bo.se

På torsdagen öppnar Barnombudsmannen (BO) en hemsida på Internet där mellanstadieelever på tio orter i landet kan kommunicera med BO. - Här skapas en möjlighet till ett reellt inflytande för barnen. Det dessa elever berättar för oss får effekt även för andra barn. Det kommer att påverka andra barns villkor i Sverige, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

- De kunskaper BO på det här sättet får hoppas vi ska bli viktiga argument när vi vill påverka till exempel lagstiftningen, politiker och makthavare på olika nivåer, när vi skriver remissvar och när vi arbetar med opinionsbildning, tillägger hon.

Hemsidan (http://www.barnombudsmannen.se) innehåller bland annat information om hur BO arbetar, FN:s konvention om barnets rättigheter, BO:s remissvar till utredningar, rapporter som BO ger ut, pressmeddelanden, debattartiklar skrivna av BO, tips på länkar till andra myndigheter och organisationer som arbetar med barnfrågor med mera.

Men en stor del av hemsidan kallas Barnkanalen. Den kan användas på två sätt. Dels samarbetar BO med cirka 250 Miniombud i tolv klasser på tio orter. Dessa elever kan kommunicera direkt med BO genom att antingen skriva berättelser, fylla i ett enkätformulär eller skapa en egen tecknad serie.
Ett urval av detta läggs sedan ut på den större, allmänna delen av Barnkanalen så att alla som vill kan titta på Miniombudens bidrag. Här finns också information, skriven främst för barn, om BO, om barns rättigheter och skyldigheter osv.

Även om barnombudsmannen själv och medarbetarna på myndigheten varje vecka är ute och talar i skolor, kommuner, företag, föreningar och organisationer så blir direktkontakten med de 250 Miniombuden i landet ytterligare en kanal för BO att lära mer om barns situation och för att få deras synpunkter.

- Att veta vad barn och ungdomar faktiskt tycker är ju själva grunden för vårt arbete. Vår trovärdighet ökar genom att vi nu ännu starkare kan föra fram deras egna ord.

- Det finns ingen annan instans som har samma uppdrag om BO att företräda barn och ungdomar. Det är det som är vår roll. Den kunskap som vi förhoppningsvis kommer att få via hemsidan blir ett viktigt bidrag för oss så att vi kan bli en ännu bättre företrädare för barn och ungdomar, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

BO har tidigare konstaterat att främst yngre barn och ungdomar i Sverige har dåliga kunskaper om vad FN:s barnkonvention säger, att det saknas läromedel i skolorna för undervisning om konventionen och att även lärarnas utbildning är bristfällig på den här punkten.

- Därför hoppas vi att många lärare nu på ett lättåtkomligt sätt skall intressera sig mera för barnkonventionen, säger Louise Sylwander.

De cirka 250 eleverna som kommer att ha direktkontakt med BO finns i tolv klasser. De är:

Klass 5 B i Skräddarbacksskolan i Borlänge
Klass 5 C i Johannebergsskolan i Göteborg
Åk 6 i Lillpite skola utanför Piteå
Åk 4-5 i Möklinta Kyrkskola i Möklinta utanför Sala
Åk 4-7 i Uranienborgsskolan i Sankt Ibb på Ven
Åk 4-6 på Stjärnsund-Polstjärnan i Stjärnsund utanför Hedemora
Klass 5 A i Näsbyparkskolan i Täby norr om Stockholm
Åk 5 i Vemdalens skola
Klass 5 C och 5 D i Hällbyskolan i Västerås
Klass 6 B i Vallbyskolan i Västerås
Klass 6 A i Sjöängsskolan i Älvsjö söder om Stockholm.