BO i skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet: Barn till arbetslösa drabbas dubbelt

Barn till arbetslösa riskerar att drabbas av dubbla påfrestningar. När föräldern blir arbetslös förlorar många barn sin välbehövliga plats på dagis samtidigt som föräldern går miste om ersättningen från a-kassan. <br />- Detta är helt orimligt - ett riktigt moment 22, skriver barnombudsmannen i en skrivelse till statssekreterare Sture Nordh vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Orsaken är att många av landets kommuner utestänger barn till arbetslösa från dagis. Dessutom anses inte föräldrarna stå till arbetsmarknadens förfogande när barnomsorgen inte är ordnad och därmed går de miste om ersättningen från a-kassan.

Enligt förarbetena till reglerna om barnomsorgsgaranti är det barnets behov av barnomsorg som ska vara vägledande för om dagisplats erbjuds, men detta bortser många kommuner ifrån.

Sture Nordh har sagt att det inte är för sent att se över problemet i samband med den nya arbetslöshetsförsäkringen.

- Jag ser således fram emot att detta problem kan få en lösning snarast. Från BO:s sida medverkar vi gärna i den mån vi kan vara till nytta i detta arbete, skriver BO i skrivelsen.