Rätten till elevvård bör skrivas in i skollagen

Elevernas rätt att ha tillgång till skolpsykolog eller skolkurator bör skrivas in i skollagen. Det behövs också rikstäckande gemensamma mål för elevvården och skolhälsovården. Det säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar till barnpsykiatriutredningens betänkande.

- Förslaget om regelbundna mätningar av barns och ungas psykiska hälsa ligger helt i linje med vad vi fört fram i våra årsrapporter men redan den kunskap som finns i dag om psykisk ohälsa i vissa grupper måste tas på allvar. Stödresurser måste sättas in tidigt annars riskerar barnens problem att bli mycket större. Tidiga insatser är både effektivare och billigare, säger Louise Sylwander.

- Elevvården och skolhälsovården spelar en avgörande roll för att fånga upp barn med psykiska problem så tidigt som möjligt. I skollagen anges att det ska finnas skolläkare och skolsköterska men psykolog och kurator nämns inte, säger Louise Sylwander.

- Jag anser att rätten till elevvård bör skrivas in i skollagen och att en utredning bör tillsättas som fastställer en rikstäckande basnivå och ett program för att säkra kvaliteten inom elevvården och skolhälsovården, säger Louise Sylwander.