BO kritiserar utredning: Unga människor tycks inte räknas som medborgare

Barnombudsmannen Louise Sylwander är mycket kritisk till det betänkande som den s k demokratiutvecklingskommittén lämnat. Trots att kommittén hade i uppdrag att föreslå åtgärder som kan öka medborgarnas inflytande lämnas barn och ungdomar helt utanför. Betänkandet representerar en föråldrad syn på barn och ungdomar, skriver barnombudsmannen i sitt remissvar.

- Det är anmärkningsvärt att en offentlig utredning så flagrant kan bortse från en femtedel av alla medborgare. Detta är dessutom bara en i raden av statliga utredningar om inflytande för medborgarna som helt nonchalerar barn och ungdomar. Man måste komma ihåg att personer under 18 år saknar rösträtt och andra möjligheter att påverka kommunala beslut, säger Louise Sylwander.

- Jag tror det är direkt farligt för samhället om arbetet med att utveckla demokratin stänger ute barn och ungdomar. Flera undersökningar visar att de har en önskan att påverka sin närmiljö men deras förtroende för politiker och politiken blir allt mindre. De statliga utredningarna tycks inte vara särskilt angelägna att ändra på det.

BO anser att samhället i stället måste satsa på att öka unga människors delaktighet. I BO:s årsrapport som nyligen presenterades finns ett utförligt förslag till hur kommunallagen kan ändras. Förslaget innebär bl a att kommunala nämnder blir skyldiga att ta reda på vad barn och ungdomar tycker innan beslut fattas som rör dem, barn och ungdomar får möjlighet att begära folkomröstningar, barn och ungdomar får möjlighet att väcka ärenden i nämnderna.