BO varnar för ökat våld mot de minsta barnen

Antalet barn under ett år som vårdats på sjukhus efter barnmisshandel har ökat kraftigt under de senaste åren. Det visar siffror som Barnombudsmannen tagit fram tillsammans med Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Mellan 1991 och 1995 fördubblades antalet barn under ett år som behövde sjukhusvård efter misshandel.

- Jag ser mycket allvarligt på denna utveckling. Vi vet sedan tidigare att antalet polisanmälningar ökat kraftigt de senaste åren och en ny rapport visar att dödsfall på grund av mord och misshandel mot barn under fyra år ökar i Norra rättsläkardistriktet. Nu krävs en ordentlig kraftsamling för att ta reda på vad som håller på att hända, säger Louise Sylwander.

De nya siffror BO refererar till har Epidemiologiskt centrum hämtat ur det patientregistret. 1991 var det sex barn under ett år som vårdades på sjukhus efter misshandel. 1995 hade siffran stigit till 14 barn. Även de fall där det var oklart om barnet skadats uppsåtligen steg under perioden, från 12 barn 1991 till 18 barn 1995.

I åldersgruppen 1-4 år har antalet barn som vårdats på sjukhus efter misshandel i stället sjunkit. Ökningen bland de minsta barnen är dock så stor att hela åldersgruppen 0-4 år visar en ökning mellan 1991 och 1995.

- Jag har upprepade gånger tagit upp behovet av en bred parlamentarisk utredning och kartläggning av barnmisshandel, övergrepp och barn som på annat sätt far illa i hemmen. Det har aldrig gjorts. Nu måste den ovillkorligen komma till stånd och ges i uppdrag att arbeta snabbt, säger Louise Sylwander.