Inbjudan till presseminarium om barnfamiljernas ekonomi

Ekonomen Bertil Edin har på BO:s uppdrag kartlagt samhällsstödet till barn och unga under 1990-talet. Av rapporten framgår bland annat att det ekonomiska familjestödet har förändrats sammanlagt 86 gånger, huvudsakligen har det varit försämringar.

Som exempel kan nämnas att: 

-  Ersättningsnivåerna och reglerna för föräldraförsäkringen har förändrats fler än tio gånger.
- Barnbidraget, som minskat med 3,3 miljarder kronor, är den till summan största enskilda neddragningen.
- Arbetslösheten bland barnföräldrar har ökat med drygt 500 procent mellan 1990 och 1995.
- Mindre än hälften, 43 procent, av arbetslösa föräldrars barn i förskoleåldern har kommunal barnomsorg.
- Skolans kostnader per elev har minskat med 9 procent mellan 1992 och 1995.

Barnombudsmannen (BO) har med rapporten Barn och ungdomars 1990-tal velat kartlägga de ekonomiska förändringar för barn och unga som skett under1990-talet och som påverkat deras uppväxtvillkor. För att ta del av rapporten, och kommentarer kring den, inbjuder BO till presseminarium.

Tid: Onsdag 3 september 1997 kl 10.00 -12.00.
Plats: BO:s kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 trappor, Stockholm

Medverkar gör:
Louise Sylwander, barnombudsman
Bertil Edin, ekonom

Därefter kommenteras och diskuteras rapporten av:
Jan Bröms, chefsekonom Saco
Pia Nilsson, verkställande direktör, Posten Privatekonomi AB Sven Nelander, utredare LO