Barnombudsmannen: Brott mot barn måste polisanmälas

-Brott mot barn måste polisanmälas. Oavsett var det sker och oavsett om det handlar om sexuella övergrepp eller misshandel eller allvarlig mobbning. Men tyvärr drar sig både skolor och förskolor för att göra polisanmälningar då det riskerar att ge verksamheten ett dåligt rykte.

Det säger barnombudsmannen Lousie Sylwander med anledning av debatten kring övergreppen mot barn på ett daghem i Karlstad.

Att föreståndaren på det aktuella daghemmet inte anmälde övergreppen till den kommunala socialtjänsten har diskuterats de senaste dagarna.
- Ändringen av socialtjänstlagen som träder i kraft i januari nästa år som ger även de privata daghemmen anmälningsplikt, löser inte denna fråga på ett bra sätt. Det är, om vi håller oss till händelserna i Karlstad, frågan om brott som skall polisanmälas och sedan utredas. Det är inte i första hand en fråga för socialtjänsten.

-Anmälningplikten tar i första hand sikte på förhållandet mellan barn och föräldrar och när barn far illa i hemmen. Den är inte tydlig när det gäller skyldigheten att polisanmäla brott som begås av personal inom den egna verksamheten.

BO har sedan 1995 upprepade gånger krävt en lagstiftning som förbjuder personer som dömts för sexualbrott att få fortsätta att arbeta med barn. Detta utreds nu av den så kallade lämplighetsprövningsutredningen som överlämnar sitt betänkande i april nästa år.
- Men jag förutsätter att utredningen nu också ser över om lagstiftningen behöver kompletteras även när det gäller hur eventuella brottsmisstankar ska hanteras i sådana här situationer, säger Louise Sylwander.