Barnombudsmannen om lagförslag mot mobbning

-Förslaget till förstärkt lagstiftning är ett steg i rätt riktning och innebär att regeringen slår fast att mobbning är helt oacceptabelt. Men lagstiftning i sig är inte tillräckligt. Nästa steg handlar om hur förslagen också ska omsättas i praktiken, vilket nu innebär ett stort ansvar för kommuner och enskilda skolor. Det säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar till skolminister Ylva Johanssons proposition om förskoleklasser och andra skollagsfrågor.

- Lagstiftningen kommer att medverka till att öka trycket på kommunerna och skolorna att utveckla och förbättra sina insatser. Därmed kommer samhället närmare målet att inget barn eller ung människa ska utsättas för mobbning, säger Louise Sylwander.
- Både barn och föräldrar kan nu ställa tydligare krav på kommunerna och den enskilda skolan för att de ska vidta åtgärder för att förebygga mobbning.

- Det är också viktigt att regeringen nu jämställer all mobbning i skollagen vilket innebär att skollagen tar sikte på alla former av mobbning och våld. Inte som tidigare, bara den som utförs av elever, säger Louise Sylwander.

- Jag kan glädjande konstatera att regeringen har lyssnat och tagit intryck av BO:s rapport om insatser mot mobbning, säger Louise Sylwander.

Men nu är det viktigt att läroplanen blir tydlig när det gäller rektorernas ansvar att vidta åtgärder.
-I många akuta fall idag så är det oklart vad skolan gör konkret för att stoppa mobbningen. Då är det viktigt att det finns en person som har ett tydligt ansvar så att föräldrar och elever slipper att bollas runt mellan olika instanser, säger Louise Sylwander.

BO hoppas också att läroplanen kommer att innehålla en rapporteringsskyldighet för skolpersonalen till rektor vid våld och mobbningssituationer. Vuxnas brist på att ta signalerna om mobbning på allvar var det största problemet som 13 -åringarna beskrev i BO:s brevkampanj 1996 om mobbning.
- Många unga anser att vuxna blundar för problemen trots att de är synliga. BO menar därför att en rapporteringsskyldighet till rektor är en nödvändighet för att våld och mobbning skall synliggöras och åtgärdas.

Arbetet mot våld och mobbning i skolorna handlar dock främst om skolpersonalens kunskap och engagemang.

- Personligt engagemang går inte att lagstifta fram utan måste utvecklas ytterligare genom ökad kompetens och kunskap. Därför är det angeläget att regeringen nu går vidare och avsätter medel för att stimulera kommunerna till särskilda insatser för att generellt öka kompetensen bland all personal i skolan och barnomsorg.