Inbjudan till presseminarium om barnsäkerheten inom barnomsorgen

Hur ser barnsäkerheten inom barnomsorgen ut? Hur många barn skadas inom barnomsorgen idag? Har vi underskattat omfattningen av barnolyckor i barnomsorgen? Hur stämmer verkligheten med bilden av verkligheten? Vid seminariet presenteras ny statistik över olyckorna.

Är barns säkerhet tryggad inom barnomsorgen? Vem bär ansvaret om en olycka händer? Är överhuvudtaget lagstiftningen tydlig när det inträffar olyckor inom barnomsorgen? Räcker den till?

Om frågor som dessa inbjuder Barnombudsmannen (BO) till presseminarium.
Tid: måndagen den 22 september 1997, kl 10.00-12.30
Plats: konferenslokalen, Norr Mälarstrand 6, 2 tr
Anmälan senast fredag 19 september till BO:s kansli på tel 08-692 29 50 eller fax 08-654 62 77.

I Kungsbacka startade säkerhetsarbetet efter att en treårig pojke i våras försvann då en grupp barn och deras dagmammor var på en skogspromenad. Pojken hittades dagen därpå död i en mosse.

I Tanumshede hittades en 8-årig pojke livlös inne på toaletten i skolans fritidshem i augusti. Ett elelement var strömförande då pojken kom i kontakt med det. Listan på dödsolyckor inom barnomsorgen kan tyvärr göras längre.

Under seminariet kommer representanter från fyra kommuner - Kungsbacka, Motala, Nacka och Uppsala - att berätta om hur barnsäkerhetsarbetet kan bedrivas. I Uppsala tillämpar man arbetsmiljölagen, som vanligen används för att skydda anställda i arbetslivet, till att även omfatta barnen inom barnomsorgen.
Nacka utvecklar arbetet med stöd av kvalitetssystemet ISO 9000. Motala har ett speciellt råd för barns- och ungdomars säkerhetsfrågor. Efter dödsolyckan i Kungsbacka genomförs där ett omfattande åtgärdsprogram för barnsäkerheten inom barnomsorgen

För mer information kontakta pressekreterare Staffan Thulin tel 08-692 29 53, mobil 070-572 98 12, minicall 0740-234 197, handläggare IngaLill Söderqvist tel 08-692 29 66 eller handläggare Inger Andersson tel 08-69229 65.PROGRAM

10.00 Lever barnen farligare i barnomsorgen än vuxna i arbetslivet?
Både elever och personal inom skolan omfattas av Arbetsmiljölagen och så gör även personalen inom barnomsorgen. Men barnomsorgsbarnen står utanför och omfattas endast av Socialstyrelsens allmänna råd. Ska barnens trygghet och säkerhet behöva gå en omväg via personalens oro för sin psykiska hälsa? Är det krisgrupp vi behöver eller internkontroll?
Louise Sylwander, Barnombudsmannen.

10.15 Hur många barn skadas inom barnomsorgen idag?
Är vår hittillsvarande verklighetsbild sann? Har vi gravt underskattat omfattningen? Har vi missat den information som tillbuden ger? Är det inte just i tillbuden som de allvarliga skaderiskerna framträder?
Tor Larsson, docent, Samhällsvetenskapliga forsknings- institutet i Uppsala (SAMU)

10.25 Fyra lärande exempel:
Louise Fernstedt, sektionschef, Svenska Kommunförbundet, introducerar utvecklingsarbetet i Motala, Kungsbacka, Nacka och Uppsala.

Motala där arbetet allt sedan år 1988 utvecklats genom ett barn- och ungdomssäkerhetsråd. Arbetet ingår sedan 1990 i verksamheten En säker och trygg kommun.
Annika Dahlstöm, kommunalråd i Motala.

Kungsbacka där barnsäkerhetsarbetet startade som en följd av en tre-årig pojkes försvinnande och död i Kungsbackaskogen den 7-8 mars i år. Ett åtgärdsprogram i åtta punkter har utretts och socialnämnden har beslutat att genomföra programmet. Jespers död har berört och engagerat hela Kungsbackas befolkning.
Eva Ullenius Hellgren, utredningssekreterare, socialnämnden, Kungsbacka.

11.00 Paus

11.10 Nacka arbetar för att skapa en Stimulerande, Trygg och Säker förskola.
Arbetet utvecklas med stöd av kvalitetssystemet ISO 9000. Checklistor och manual finns framtagna för egenkontroll för att på ett systematiskt sätt revidera förskolans verksamhet. Förskolecheferna genomgår en 5p utbildning i Barnmiljökunskap. Därefter leder de studiecirkel för den egna personalen och en gemensam handlingsplan utarbetas.
Birgitta Westman-Turesson, ordf. i barnomsorgsnämnden
Eva Ottosson Gunn, kvalitetsrevisor
Krister Svensson, universitetsadjunkt, Högskolan, Halmstad.

Uppsala där arbetet utvecklas med utgångspunkt i arbetsmiljölagens internkontrollföreskrift. Systematiska skaderegistrerings- och uppföljningsrutiner har inordnats i kommunens system för planering, ledning och uppföljning av verksamheten. Här prövas bl.a.att utvidga Arbetsmiljölagen att också gälla barnomsorgensbarnen.
Lena Hartwig, ledamot av kommunstyrelsen i Uppsala.

11.45 Nu är det dags att gå från lokala projekt till förändring på riksplanet.
Louise Sylwander, Barnombudsmannen, visar på vägen vidare.

12.00 - Frågor, enskilda intervjuer
12.30 Kaffe och smörgås


Seminariet sker inom ramen för BUS, det nationella säkerhetsarbetet för Barns och Ungas Säkerhet som samordnas av BO. Totalt arbetar ett 30-tal myndigheter och organisationer i ett nationellt BUS-nätverk.