Barnombudsmannen om mobbningsdebatten

-Mobbningen i skolan försvinner inte bara för att den polisanmäls. Att tro det är att förenkla problemen. Det är genom ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande arbete som vi kan komma tillrätta med problemen.

-Samtidigt är jag av uppfattningen att grövre brott som begås i skolan i princip ska polisanmälas. Det säger barnombudsmannen Louise Sylwander med anledning av den pågående debatten om problemen i skolan.

Det är också viktigt att påpeka att BO inte anser att varje enskild lärare ska hantera frågor om eventuella polisanmälningar. Det är en uppgift för skolans rektorer.
-Jag vänder mej bestämt emot tankarna om att skärpa Skollagen ytterligare så att lärarna blir skyldiga att polisanmäla brott inom skolan. Däremot har BO länge krävt en skärpning av Skollagen som innebär att skolpersonal ska rapportera om mobbningssituationer och våld till rektor.
Det är en helt annan sak. En sådan skärpning saknas i den nya Skollagen som gäller sedan årskiftet.

För att ett brott, där den misstänkte, är under 12 år, ska utredas krävs enligt lag synnerliga skäl. Redan om barnet är under 15 år krävs speciella skäl för att polisen ska utreda brottet.

-Om en polisanmälan ska göras eller inte måste bedömas från fall till fall. Åldern på det barn som är inblandat och brottets karaktär måste vägas in. Skärpningen av ansvaret enligt den nya Skollagen får inte bli en förevändning för att använda polisanmälningar som en lösning på problemet.
Det kan inte ha varit lagstiftarnas avsikt, säger Louise Sylwander.

Att mobbningen inte har minskat sedan början av 1980-talet beror troligen till stor del på att skolorna saknat strategier för att förebygga och komma till rätta med mobbningen.
-Våra undersökningar visar att vuxna i skolan ingriper och engagerar sig om det finns en fungerande handlingsplan lokalt på deras skola. Saknas en sådan tvekar lärare och andra i skolan, helt förståeligt, eftersom de är osäkra på vad som förväntas av dem, säger Louise Sylwander.