BO om statsministerns regeringsförklaring: Bra att barnkonventionen lyfts fram

- Att statsministern betonar FN:s barnkonvention i regeringsförklaringen visar att regeringen inför den nya mandatperioden vill betona barnkonventionen och barnfrågor, säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar.

Regeringsförklaringen ska kopplas till förslagen i propositionen om en nationell strategi för barnkonventionen som presenterades i juni och som ska behandlas av riksdagen senare i oktober. Den innehåller en plan för hur barnkonventionen ska genomföras inom stat, landsting, kommuner och inom utbildningsväsendet. Barnombudsmannen ges i propositionen en nyckelroll i detta arbete.

Kravet på en nationell strategi har BO och andra tidigare framfört till regeringen.
- Även om barn och ungdomar i Sverige på många sätt har det bra jämfört med barn i andra länder så har vi inte genomfört barnkonventionens principer i Sverige. Det visar de undersökningar som BO har gjort i bland annat landets kommuner, fortsätter Louise Sylwander.
- Många beslutsfattare känner till barnkonventionen men har ännu inte omsatt den i planering och beslut, vare sig när det gäller att sätta barns bästa i främsta rummet eller när det gäller barns rätt att få komma till tals i frågor som rör dom.
- Det är därför en viktig markering när statsministern säger att alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation, avslutar Louise Sylwander.