Inför yrkesförbud för sexualbrottslingar

-Inför förbud för personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn att arbeta med barn, säger barnombudsmannen Louise Sylwander med anledning av BO:s remissvar till den så kallade Lämplighetsprövningsutredningen.

Utredningen innehåller flera förslag som är bra för barnens säkerhet, men den borde gått längre på flera punkter, menar BO. -Det förblir möjligt för personer dömda för sexualbrott mot barn att fortsätta att arbeta med barn. Detta blir effekten av att domstolarna, enligt betänkandet, inte får skyldighet att rapportera till arbetsgivarna om domarna.

- Det skulle vara stötande om en person döms för exempelvis sexualbrott mot barn utan att en arbetsgivare på en skola får kännedom om detta, skriver BO.

BO är positiv till förslaget att personal som söker arbete med barn ska kontrolleras så att de inte är dömda för sexualbrott, eller andra våldsbrott, mot barn men är kritisk till att utredningen inte föreslår ett anställningsförbud för personer som dömts för sexualbrott mot barn.
- BO anser att det är anmärkningsvärt att när ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsen visar att den arbetssökande är dömd för aktuella brott så är det ändå upp till arbetsgivaren att göra sin egen bedömning om en eventuell anställning, skriver BO .

Utredningens förslag om registerkontroll gäller endast verksamheten inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. BO anser att även till exempel personal som arbetar på olika institutioner med barn och ungdomar, familjehem samt personal som anlitas av socialtjänsten bör kontrolleras på motsvarande sätt.
- Barn med funktionshinder och barn med utvecklingstörning har ofta ensamma kontakt med bland annat personliga assistenter och avlösarservice i hemmet. De har extra svårt att värja sig vid ett eventuellt övergrepp, säger Louise Sylwander.

Enligt BO borde även andra brott, till exempel att vara dömd för grovt narkotikabrott, vara ett hinder för en person att arbeta med barn. - BO menar att en person som dömts för detta på ett uppenbart sätt visat likgiltighet för andras liv och hälsa, och är därför också olämplig att arbeta med barn.