Dags för barnkonventionen

Nu skall FN:s barnkonvention bli mer känd i kommuner och landsting. Därför får 24 lokala projekt från Malmö i söder till Östersund i norr totalt cirka 7 miljoner kronor av regeringen för att dra igång informationskampanjer om barnkonventionen riktade till bland annat lokala beslutsfattare.

-Eftersom kommuner och landsting i praktiken svarar för samhällets insatser gentemot barn och unga är det främst där som barnkonventionen måste vara känd och tillämpad, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

Projektet "Dags för barnkonventionen" leds av Barnombudsmannen (BO). I projektet ingår även Kommunförbundet och Landstingsförbundet samt ett antal ideella föreningar som Rädda Barnen, BRIS och Unga Örnar.
-Fler och fler kommunpolitiker inser att det inte räcker med att säga att man jobbar i konventionens anda. Barnkonventionen ställer vissa specifika krav som Sverige inför omvärlden lovat att leva upp till, säger Björn Lindh, projektledare för Dags för barnkonventionen.

Möjligheten att söka projektmedel från Allmänna arvsfonden står öppen för alla föreningar. Totalt har 20 miljoner kronor avsatts. Regeringen beviljade i slutet av förra året fyra ansökningar. På torsdagen godkände den ytterligare 24 projekt. Projekten är spridda över stora delar av landet. I till exempel Vetlanda skall Rädda Barnen och kommunen samarbeta i ett projekt som syftar till att öka barns och ungdomars inflytande över kommunalpolitiken, vilket är i linje med barnkonventionens artikel 12 som säger att barn ska ha rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som berör dem. I Hudiksvall har UNICEF tagit på sig att informera beslutsfattarna i kommunen om barnkonventionen. Unga Örnar i Borlänge satsar på ett projekt där både politiker och ungdomar ska få en djupare förståelse för barnkonventionen med målet att tankarna i den ska genomsyra kommunens alla beslut.

-I kommun efter kommun dyker det upp förslag om hur man ska börja tillämpa barnkonventionen. Med de här 24 projekten kommer den processen att få extra fart, säger Björn Lindh.

Nära hälften av projekten sker i Rädda Barnens regi. Andra organisationer som fått pengar är Barnombudsmannen i Uppsala, Barnens rätt i samhället (BRIS), Hem och Skola, Skövde FN-förening, Unga Örnar i Borlänge och Östergötland, UNICEF-nätverket i Hudiksvall och Vi Unga.