Barnombudsmannen exporterar kunskap

Barnombudsmannen Louise Sylwander reser på onsdagen till Colombia för att informera om hur den svenska Barnombudsmannen arbetar. I början av april är BO inbjuden att tala i den franska nationalförsamlingen. BO:s kanslichef har nyligen återvänt från Ryssland där man håller på att införa barnombudsmän efter nordiska förebilder i sex regioner.

Resan till Colombia ingår i förberedelserna för biståndskurser som SIDA och BO planerar att starta tillsammans. Kurserna, som blir en ny form av svenskt bistånd, är tänkta att utbilda politiker och makthavare om barns rättigheter utifrån FN:s barnkonvention i länder som mottar svenskt bistånd.

I Colombia ska Louise Sylwander träffa president Sampers rådgivare i socialpolitiska frågor, landets JO och el Oidor de los Niños, som är en statlig institution liknande den svenska Barnombudsmannen.

-Jag ska bland annat berätta om våra erfarenheter med BO och vår syn på barn, men också om hur vi i Sverige anstränger oss för att förankra FN:s barnkonvention i kommunerna.
-Samtidigt så har vi mycket att lära av dem även om våra verkligheter på många sätt skiljer sig åt. Vi har till exempel inte deras problem med barnarbete och inbördeskrig, säger Louise Sylwander.

BO:s kanslichef Eva Falkenberg deltog också nyligen i ett möte i Colombia om barns rättigheter i Latinamerika och Karibien.

Till Paris är Louise Sylwander inbjuden 2 april av talmannen i Nationalförsamlingen, Laurent Fabius, som även är ordförande i församlingens undersökningskommission om barns rättigheter.

- Jag ska berätta om hur myndigheten Barnombudsmannen arbetar och vilken roll BO har i den svenska samhällsdebatten. Men jag ska också svara på frågor som undersökningskommissionen har till mig, säger Louise Sylwander.

Barnombudsmannens kanslichef Eva Falkenberg återvände nyligen från Moskva där hon, som en av deltagarna i en svensk delegation, deltog i ett seminarium om barnets rätt i samhället och träffade ordföranden för Dumans hälsoutskott. Besöket var ett resultat av en inbjudan från den ryska presidenten Jeltsins fru vid statsbesöket i Stockholm i december förra året.
-I Ryssland planerar man att starta barnombudsmän i sex regioner med de nordiska Barnombudsmännen som förebilder. Det vore verkligen välkommet eftersom situationen för barn i Ryssland förvärrats avsevärt de senaste åren, säger Eva Falkenberg.