BO presenterar sin årsrapport för 1998: Hur lever landets tioåringar?

1.600 elever i närmare 100 klasser i årskurs 4 intervjuades vårvintern 1997 av Barnombudsmannen (BO) i den första rikstäckande statistiska undersökningen om denna åldersgrupps villkor i Sverige.

Undersökningen är dessutom ovanlig i sin uppläggning eftersom det är tio-elvaåringarna själva som i första hand tillfrågats.

BO vet därför om fjärdeklassarna trivs i skolan, i vilken omfattning mobbning förekommer, vad de gör på sin fritid, om de lever med båda sina biologiska föräldrar, om föräldrarna har jobb, hur barn med utländska föräldrar har det jämfört med barn med svenska föräldrar, vad barnen tycker om skolmaten och städningen på toaletterna m m.

Undersökningen ingår i BO:s årsrapport som överlämnas till regeringen tisdagen 31 mars. I rapporten föreslår BO också förändringar av lagstiftningen bland annat så att elevernas formella möjligheter till inflytande i grundskolan förstärks.

Årsrapporten presenteras av BO Louise Sylwander vid en presskonferens:
Tid:
Tisdagen 31 mars kl 11.30
Plats: Norr Mälarstrand 6, 3 tr, Stockholm