Förbjud smällare för ungdomar under 18 år

Barnombudsmannen (BO) välkomnar initiativet från riksdagens näringsutskott att diskutera ett förbud mot smällare för ungdomar under 18 år. Idag räcker det med att ha fyllt 15 år för att få köpa smällare. Vid köp av fyrverkerier är åldersgränsen 18 år.

Vi kan tyvärr konstatera att antalet pojkar som vårdats på sjukhus för skador de fått av fyrverkerier, smällare och andra explosiva varor ökat de senaste åren. Därför vill jag att åldersgränsen för att få köpa smällare höjs till 18 år, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

1994 var 35 pojkar i åldrarna 10-17 år inlagda på sjukhus för skador som de fått av smällare och fyrverkerier. 1995 hade siffran i det närmaste fördubblats till 60, enligt uppgifter från Epidemiologiskt centrum inom Socialstyrelsen. Nästan hälften av dem (28 st) var under 15 år.
Utöver dessa pojkar vårdades ett fåtal flickor på sjukhus för den här typen av skador. 1994 fick två flickor vård. Under 1995 vårdades fem flickor.

Alla dessa barn, främst pojkar, var för unga för att själva få köpa fyrverkerier. En betydande andel av dem var även för unga för att få köpa smällare. Därför är det uppenbart att vare sig handlarna, äldre ungdomar eller föräldrar förstår vikten av varför man har en åldersgräns. Även om en 18-årsgräns inte heller kommer att efterlevas fullt ut, så menar jag att den ändå minskar möjligheten för de yngre barnen att få tillgång till farliga varor och risken att skadas, säger Louise Sylwander.

Jag förstår att många barn och ungdomar tycker att det är kul med både smällare och fyrverkerier. Men när man är barn är man inte fullt medveten om alla risker och kan inte alltid bedöma dem på ett riktigt sätt. Därför måste föräldrar och försäljare ta sitt ansvar, tillägger Louise Sylwander.

I övriga Norden används smällare och fyrverkerier enbart kring nyårshelgen. I Norge är smällare totalförbjudna men en begränsad försäljning av fyrverkerier tillåts några dagar före nyår. I Danmark krävs tillstånd för att få köpa och använda smällare. I Finland är det förbjudet att köpa smällare under större delen december månad. I Norge och Finland får man skjuta upp fyrverkerier bara under några timmar på själva nyårsaftonen.