BO om statsministerns vallöfte om arbetslösas barns rätt till dagisplats

-Löftet att barn ska ha rätt till dagisplats oavsett om föräldrarna har arbete eller inte är mycket lovande. Om det blir verklighet. Det är jättebra att statsministern lyfter fram denna viktiga fråga, säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar till statsminister Göran Perssons uttalande i Dagens Eko om att alla barn till arbetslösa ska få behålla sin plats på daghem.

-Jag hoppas att vallöftet inte enbart omfattar de barn som förlorar sin plats då en förälder blir arbetslös. Barn vars föräldrar redan är arbetslösa måste också ha rätt att ansöka om förskoleplats. Idag får de i många kommuner inte ens stå i kö för en förskoleplats, säger Louise Sylwander. -Naturligtvis måste rättigheten också gälla barn som idag förlorar sin plats när de får syskon, tillägger Louise Sylwander.

I Skollagen står det: "Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov". Statsministern säger i Eko-intervjun att regeringen under den kommande mandatperioden vill komma överens med Kommunförbundet, snarare än att lagstifta för att få kommunerna att erbjuda arbetslösas barn dagisplatser.

-Jag vill poängtera att den lagstiftning som redan finns i grunden är bra. Men uppenbarligen behöver den förtydligas eftersom kommunerna inte följer den. De har i en tid med ansträngd ekonomi valt att tolka bort barnets eget behov.
-Att därför tro att vallöftet ska kunna bli verklighet på frivillig väg framstår som något orealistiskt. Jag menar att lagen måste förtydligas när det gäller att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska finnas med hänsyn till barnets eget behov, säger Louise Sylwander.

BO har sedan 1994 i olika sammanhang, i remissvar, i en av våra årsrapporter till regeringen och i debatter krävt att rätten till förskola ska gälla alla barn oavsett om föräldrarna arbetar, är arbetslösa, studerar eller är barnlediga.
-Om regeringen menar allvar med att förskolan är det första steget i det livslånga lärandet måste denna möjlighet stå öppen, även i praktiken, för alla föräldrar och barn som väljer det alternativet, avslutar Louise Sylwander.