Inbjudan till presseminarium om barnolycksfall i bostadens utemiljö

Vilka typer av skador som barn får på lekplatser och hur vanliga de är beskrivs i en ny undersökning som presenteras vid presseminariet. BO presenterar också färska siffror om hur barn skadas vid utomhusolyckor i bostadsområden.

Varför skadas barnen? Vilka är de vanligaste bristerna på lekplatserna? Svaren till bland annat dessa frågor ges i en rapport från Konsumentverket.

Boverket beskriver vid seminariet hur lagstiftningen ser ut, vilka regler som gäller och vem som är ansvarig för att lekmiljön utomhus är säker.

Barnombudsmannen (BO) inbjuder till presseminarium om barnolyckor som sker i bostadens utemiljö.

Tid: Tisdagen 29 september 1998, kl 10.00-12.00
Plats: BO:s kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 tr, StockholmBO:s presseminarium om barnolycksfall i bostadens utemiljö

PROGRAM
10.00 Barnets rätt till en stimulerande och säker utemiljö.
Mycket pekar på att barnen glöms bort i planeringen och underhållet av bostadens utemiljö. Många av de planeringsprinciper, som byggde på god barnkunskap och gällde på 70-talet, tycks vara bortglömda idag Barnombudsmannen Louise Sylwander

10.15 Hur många barn skadar sig under lek utomhus?
BO presenterar ny statistik om hur barn skadas vid utomhusolyckor i bostadsområden samt en undersökning över inträffade barnolycksfall på lekplatser. Inger Andersson och IngaLill Söderqvist, handläggare på BO

10.35 Hur ser barnens lekplatser ut?
Konsumentverket redovisar resultatet av en kontroll av lekredskap och lekplatser i fem kommuner som visar på ett samband mellan brister på lekplatserna och antalet olyckor. Ulla Stålbo, handläggare på Konsumentverket

10.50 Vad säger plan- och bygglagstiftningen och ordningslagen om barnsäkerhet i utomhusmiljön?
Varje år inträffar det ett antal drunkningsolyckor eller tillbud med barn inblandade vid dammar, bassänger och brunnar. Under 1997 omkom två barn i samband med hanteringen av en returpapperscontainer. Vad säger plan- och bygglagstiftningen och ordningslagen om barns säkerhet? Lars Lennwall, jurist på Boverket

11.00 Hur kan barnsäkerheten förbättras?
BO presenterar några förslag.
Barnombudsmannen Louise Sylwander

11.10 Frågor, enskilda intervjuer.
Kaffe och smörgås.