Inbjudan till presskonferens på Barnombudsmannens kansli Tisdag 30 mars kl 13.00

Barnombudsmannen Louise Sylwander överlämnar nu på tisdag den 30 mars sin årsrapport för 1999 till regeringen.

I årsrapporten med titeln "Å sen så tycker jag." gör BO en genomgång av olika samhällsområden och redovisar hur långt Sverige har kommit vad gäller FN:s barnkonvention. I rapporten beskriver BO hur långt kommunerna, landstingen och myndigheterna har kommit i sitt arbete med barnkonventionen.

- I år när barnkonventionen fyller tio år kan vi konstatera att det finns en allmän medvetenhet i samhället om barnkonventionen. Däremot är den inte omsatt i praktisk handling och därmed är konventionen ännu inte verklighet för barn och ungdomar själva, säger Louise Sylwander.

Barnombudsmannen presenterar resultatet av en enkät via BO:s hemsida, där barn och ungdomar svarat på frågor kopplade till FN:s barnkonvention.
Mellan- och högstadieelever ger här sin syn på sina behov och rättigheter.

De förslag som BO i år riktar till regeringen handlar om:

Rättstillämpningen vid barnolycksfall och behovet av bättre lagstiftning.
Skyldigheten för personal som arbetar med barn och ungdomar att anmäla till socialnämnden när barn och unga far illa.
Villkoren för barn utan permanent uppehållstillstånd och rätten till utbildning och hälso- och sjukvård för dessa.
På presskonferensen deltar BO Louise Sylwander och handläggare på BO:s kansli som medverkat i årsrapporten.

Tid: Tisdag 30 mars kl 13.00
Plats: Norr Mälarstrand 6, 3 tr