Inbjudan till presskonferens: Barnombudsmannen går på export

För första gången ordnar nu Barnombudsmannen, BO, en internationell kurs om barns rättigheter, i samarbete med och finansierad av Sida.

Stödet till demokratiutveckling och mänskliga rättigheter är en snabbt växande del av svenskt utvecklingssamarbete. I många av Sidas samarbetsländer är mer än hälften av befolkningen barn och ungdomar - deras rättigheter måste stärkas.

Ett 20-tal deltagare från olika biståndsländer i Sydamerika och Karibien är i Sverige på en
treveckorskurs om barns rättigheter och tillämpning av barnkonventionen.

- Den svenska modellen med barnombudsman, som övervakare av hur konventionen efterlevs, är en erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Det är också viktigt att träffa nyckelpersoner i Sydamerika som kan förmedla värdefull kunskap, säger Louise Sylwander, BO.

Gästföreläsare under den tre veckor långa kursen har bland andra varit Lisbeth Palme, Unicef Thomas Hammarberg, ambassadör, Peter Newell, internationell expert i arbetet mot barnaga och Roger Hart, professor med barns inflytande som specialitet.

- Kursen har gett mig många nya insikter som är till nytta i mitt arbete för att stärka barns rättigheter genom en förbättrad lagstiftning, säger Diana Mahabir Wyatt, parlamentsledamot från Trinidad Tobago.

På presskonferensen deltar Louise Sylwander, Barnombudsman och Brita Östberg, som arbetar på Sida med barnkonventionen och barns rättigheter.
Dessutom deltar några av kursdeltagarna.