Barnombudsmannen Louise Sylwander: "Arbetsmiljölagen används för lite inom skolan"

Fredagen den 13 oktober blev en dag för ökad säkerhet. Drygt 85 000 femteklassare över hela Sverige deltog då i kampanjen Watch out - för säkerhets skull, ett samarbete mellan bland annat Barnombudsmannen, Räddningsverket, Röda Korset och Konsumentverket.

-Det är eleverna som är experter på sin vardagsmiljö. Nu får de för första gången aktivt vara med och arbeta för att öka risk- och säkerhetstänkandet bland dem själva och de vuxna som finns i skolan, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

Watch out vänder sig till 10- 11-åringar, den åldersgrupp som råkar ut för flest olyckor.
Cirka 20 procent av de tillbud och olyckor som barn råkar ut för inträffar i skolan, framförallt på raster och i samband med idrott.
Kampanjen bygger på olika olycksscenarier där eleverna själva får komma fram till hur händelserna slutar.

-Den innehåller inga pekpinnar från oss vuxna. Genom att låta barnen delta aktivt hoppas vi att deras riskmedvetande och säkerhetstänkande kan öka, säger Louise Sylwander. Med barnens hjälp kan vi få ny kunskap som kan hjälpa oss att göra deras vardagsmiljöer säkrare och tryggare. Eleverna omfattas av arbetsmiljölagen, men den är för dåligt känd och för lite använd inom skolan.

I Uppsala pågår sedan mitten av 90-talet en systematisk registrering av olyckor och tillbud inom förskolor och skolor för att minska skadorna bland barnen. Gotland, Göteborg, Härnösand och Umeå är andra kommuner som arbetar med liknande registreringar.

Fredagen den 13 oktober svarar Louise Sylwander på frågor som rör barns och ungas säkerhet i en chat med Aftonbladets läsare med anledning av Watch out-kampanjen.

För frågor kontakta: handläggare IngaLill Söderqvist, 08-692 29 66 eller pressekreterare Ulla Tillgren, 08-692 29 53, 070-212 29 53.