Roliga och omtumlande år som Sveriges första barnombudsman

Louise Sylwander avgår den 31 december 2000. Hon har då varit barnombudsman (BO) i sju och ett halvt år. <br />- Det har varit en rolig och omtumlande tid. Den kanske största utmaningen har varit arbetet med att införa FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning och att införliva konventionen i det dagliga arbetet inom myndigheter, kommuner och landsting, säger Louise Sylwander.

- Mycket återstår, men internationellt sett ligger Sverige långt framme i arbetet med att införliva barnkonventionen på alla nivåer i samhället.
Under hela 90-talet fick barn och ungdomar känna av de nedskärningar som gjordes inom förskola, skola och fritidshem.

- Många vuxna drabbades av arbetslöshet och barnfamiljerna fick en försämrad socioekonomisk situation. Verksamheter för barn och ungdomar fick minskade resurser och därmed ofta en försämrad kvalitet. BO arbetade med att väcka opinion för att värna barns och ungas rätt till en bra, stimulerande och säker miljö. Vi betonade hur viktig skolhälsovården är och hur viktigt det är att arbetsmiljölagen följs i skolan, fortsätter Louise Sylwander.

BO:s kansli har arbetat med vitt skilda frågor under de sju och ett halvt år som myndigheten har funnits. Mobbning har varit en stor och viktig fråga och rätten för barn och ungdomar att göra sina röster hörda i frågor som berör dem, det kan gälla vårdnadsfrågor lika väl som samhällplanering.

Vi har ägnat mycket arbete åt de utsatta barnen, det har gällt sexuella övergrepp, misshandel och diskussioner om barns rätt till sitt ursprung.

- Jag vill tacka alla som har varit engagerade för barn och ungdomars rättigheter under de här åren och passa på att önska God jul och Gott nytt år.
Louise Sylwander.