De mest utsatta barnen skyddas inte av förslaget om lämplighetsprövning av personal

I måndags kom förslaget att införa lämplighetsprövning av alla som söker arbete inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Arbetsgivaren blir skyldig att kontrollera att den som söker arbete inte är dömd för bl.a sexualbrott, mord, grov misshandel, barnpornografibrott.

Barnombudsmannen, BO, har tidigare lämnat förslag i frågan till regeringen och välkomnar därför att lämplighetsprövning införs.

BO anser dock inte att förslaget är tillräckligt. Fler personalgrupper bör lämplighetsprövas i samband med att de söker arbete, bl.a personliga assistenter och avlösare i hemmen. Socialstyrelsen har i en expertrapport lyft fram att barn med utvecklingsstörning eller funktionshinder är en utsatt grupp och har svårare att freda sig mot övergrepp än andra barn.

- Barn och unga med olika former av handikapp behöver extra skydd och omsorg. De kan vara helt beroende av en personlig assistent och blir därför mer utlämnade åt en vuxen, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

BO anser att även de som arbetar på institutioner för barn och unga, familjehem, familjer som anlitas av socialtjänsten och kontaktfamiljer bör omfattas av lämplighetsprövning.

Den som är dömd för narkotikabrott bör inte heller få arbeta med barn och unga. BO är kritisk till att uppgifter om narkotikabrott inte kommer att ingå i de registerutdrag som en arbetssökande blir skyldig att visa upp.