Louise Sylwander slutar som barnombudsman

Louise Sylwander har efter sju år avböjt att fortsätta som barnombudsman när hennes förordnande går ut den 30 juni. Hon stannar dock kvar som generaldirektör/ombudsman tills regeringen har utsett hennes efterträdare. Det förlängda förordnandet går ut den 30 september i år.

I samband med att Sverige ratificerade FN:s barnkonvention beslutade riksdagen 1993 att inrätta en myndighet med en ombudsman som skulle ta tillvara barns och ungas intressen. Louise Sylwander utsågs av regeringen till Sveriges första barnombudsman, BO. Hon fick ett sexårigt förordnande som 1999 förlängdes med ytterligare ett år.
Louise Sylwander kom från organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, där hon de sista åren var generalsekreterare.

BO arbetar aktivt för att förbättra lagstiftningen och för att omsätta FN:s barnkonvention från teori till praktisk verklighet.
Under de sju år som myndigheten har funnits har många viktiga steg tagits för att förbättra barns och ungas villkor i Sverige. BO:s arbete har bland annat lett till att artikel 3 i barnkonventionen, barnets bästa i främsta rummet, är införd i föräldrabalken, utlänningslagen och socialtjänstlagen.

- Det har varit mycket spännande och lärorikt att bygga upp den här myndigheten. Trots att barns och ungas villkor på många sätt har försämrats under 90-talets besparingar så har samtidigt deras rättigheter stärkts i lagstiftningen och genomförandet av barnkonventionen har kommit ganska långt. Det känns roligt att ha varit med när dessa framsteg har gjorts, säger Louise Sylwander.


Kontakta pressekreterare Ulla Tillgren om ni vill intervjua Louise Sylwander.
08-692 29 53, 070-212 29 53, ulla.tillgren@barnombudsmannen.se