BO saknar en gemensam nivå för elevhälsan

– Det är bra att regeringen nu lämnar en proposition om skolhälsovården till riksdagen. Men jag saknar förslag på gemensamma riktlinjer för elevhälsan i alla kommuner, säger barnombudsman Lena Nyberg i en kommentar till propositionen Hälsa, lärande och trygghet.

Skolhälsovårdens resurser varierar i dag stort mellan kommunerna, både i fråga om hur mycket personal som finns anställd, till vilken inriktning som hälsovårdsarbetet har.

– Då lever vi inte upp till barnkonventionens artikel 2 som säger att alla barn ska ha samma rättigheter. Barn i Sverige har rätt till likvärdig elevhälsovård oavsett var de bor, säger Lena Nyberg.

– Vi hoppades att regeringen skulle ha höjt ambitionsnivån ytterligare för elevernas hälsovård.

BO tycker att det är glädjande att regeringen vill se över arbetsmiljölagen för att öka elevernas möjlighet att påverka sin skolmiljö.