Sverige kan bli bättre på barnsäkerhet

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en barnsäkerhetsdelegation. <br />– Det finns mycket kvar att göra för att barns och ungas miljö ska bli säkrare, säger barnombudsmannen Lena Nyberg. Det är bra att regeringen äntligen satsar extra kraft och resurser på att göra samhället säkrare och tryggare för barn.

Statistiken visar att 80 – 90 barn och ungdomar varje år dör i olyckor. Cirka 205 000 barn och ungdomar i åldern 0 – 17 år – drygt vart tionde barn – skadas varje år så pass mycket att de behöver uppsöka sjukhus.

– Vi får inte slå oss till ro i Sverige bara för att vi har ett gott rykte när det gäller vårt gedigna säkerhetstänkande. I höst har barn drunknat, omkommit i trafikolyckor och dött i samband med lek. Det visar att en säkerhetsdelegation verkligen behövs.

Delegationen ska bland annat kartlägga vilka skador och olycksfall som drabbar barn och unga, granska lagstiftningen och föreslå vilken myndighet som i framtiden ska ansvara för säkerhetsfrågor, för barns lek och utemiljö. Den 1 januari 2002 tar delegationen över samordningsansvaret för barnsäkerhetsfrågor från Barnombudsmannen.

– Det behövs en satsning på utbildning i säkerhetsfrågor som når alla barn och föräldrar. Statistik från Svenska Livräddningssällskapet visar att simkunnigheten är sämst bland barn i låginkomstfamiljer och i områden där det bor många invandrare, säger Lena Nyberg.