Arbetet med mänskliga rättigheter måste få ett bättre regional fotfäste

Diskrimineringsarbetet i Sverige måste få ett bättre fotfäste ute i regionerna. Det anser landshövding Björn Eriksson som idag välkomnade ytterligare en av ombudsmännen till länet-Barnombudsmannen Lena Nyberg.

Tidigare har bland andra Jämo, Homo, Diskrimineringsombudsmannen och Handikappombudsmannen gästat Länsstyrelsen.

- Det är med stigande irritation jag noterar att arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering än så länge inte har en regional förankring, säger Björn Eriksson. Problemen lär ju finnas oavsett om du bor i Pajala, Kinda eller Botkyrka. Det naturliga är att det finns en länk mellan frivilliginsatser, kommunala insatser och de centrala myndigheterna i Stockholm. Här kommer länsstyrelserna in.

- Arbetet med barns rättigheter måste genomsyra allt myndighetsarbete. Barnperspektivet ska finnas med både på lokal och regional nivå för att Sverige ska leva upp till Barnkonventionen, säger barnombudsmannen (BO) Lena Nyberg. Vi utbildar länsstyrelser i Barnkonventionen och här skulle vi kunna förstärka insatserna ännu mer för att ändra attityden till barnrättighetsfrågor. Vi behöver också öka barnens möjligheter till inflytande över sina liv och över samhällsutvecklingen.

- Många länsstyrelser gör redan i dag ett bra arbete. Östergötland är ett exempel på detta med sitt uppföljningsarbete kring barnmisshandeln i länet, säger BO.

Lena Nyberg har under dagen besökt Hageby vårdcentral i Norrköping och informerat sig kring den förebyggande spädbarnsverksamheten vid Timjan. Hon har också besökt landstingets barnhabilitering Ekhaga i Linköping liksom träffat doktorander vid Tema Barn Linköpings universitet.

För ytterligare information kontakta Landshövding Björn Eriksson 013 19 63 01