Nolltolerans mot mobbning

– Mobbning och misshandel i skolan tas fortfarande inte på allvar. Vi vuxna skulle aldrig acceptera att bli så illa behandlade som många elever blir i sin vardag, säger barnombudsman, BO, Lena Nyberg med anledning av mobbningsfallen på Högalidsskolan i Stockholm.

– Hade det som inträffat i Högalidsskolan skett mellan två vuxna på en arbetsplats hade det direkt betraktats som en brottslig handling. Men när det händer inom skolan försöker rektorn få det till en enstaka händelse och vill inte ens kalla det för mobbning, säger Lena Nyberg.
– Vi måste arbeta för nolltolerans när det gäller mobbning och misshandel bland barn och unga. Skolorna kan inte slå sig till ro med att de har skrivna mobbningsplaner. Arbetet får inte sluta med en rad vackra ord på ett papper.
BO anser att skolledningen bär det yttersta ansvaret för att upprätthålla nolltolerans mot mobbning:
– Lärarna måste känna stöd i sitt arbete från rektorn. De vuxna ska också säga ifrån när de ser att mobbning förekommer. Skolpersonalen får inte blunda för verkligheten.
– Vi löser inte problemen genom att flytta eleverna från skolan. Det hjälper varken dem som mobbas eller dem som utsätter andra för mobbning. Elever, lärare och annan skolpersonal måste istället arbeta mer aktivt med de attityder man har till varandra. Det handlar om att lära sig visa respekt gentemot alla människor oavsett vilka de är, säger Lena Nyberg.