Stress i barns och ungdomars tillvaro

Hur ska vi minska den negativa stressen hos barn och ungdomar? Vad tycker de själva och hur kan vuxna hjälpa till? BO bjuder in till heldagsseminarium onsdagen den 28 november i samarbete med Arbetsmiljöverket, Elevorganisationen, Ungdomsstyrelsen med flera.

Stress i barns och ungdomars tillvaro, ett heldagsseminarium, är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Elevorganisationen i Sverige, Statens Folkhälsoinstitut, Kulturrådet, Skolmatens Vänner, Skolverket, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Elevråd - SVEA och Ungdomsstyrelsen.

Datum: 28 november
Registrering: 08:30-09:00
Tid: 09:00-16.30
Plats: Aulan, Sisab Futurum (f.d.Gubbängens gymnasium), Lingvägen 123 E, Enskede

Program
Moderator: Barnombudsman Lena Nyberg

9.00 Elevorganisationen, Sveriges Elevråd - SVEA och Barnombudsmannen öppnar seminariet

9.15 Vänlighet smittar – om stress och empati, Ylva Ellneby, specialpedagog och författare

9.45 Barns och ungas vardag idag –Viveca Östberg, sociolog, CHESS, Stockholms Universitet

10.15 Kaffepaus

10.45 Barn och stress – Töres Theorell, professor, Institutet för Psykosocial Medicin, KI

11.15 Föräldrars press på barn som idrottar, Göran Patriksson, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet

11.45 Maten som möte – om den sociala och fysiska miljön på matrasten i skolmatsalen och hur den kan påverkas i en positiv riktning - Lotta Andreasson, f.d. krögare

12.00-12.45 Lunch

12.45 Teatergruppen Ung utan Pung framför egna texter och Johan Sundberg reflekterar över möjligheten att ta makt över sitt eget liv

13. 30 Gruppdiskussioner - fem parallella grupper

15.00 Eftermiddagsfika med frukt mm

15.30 Återsamling i aulan – sammanfattning från gruppdiskussionerna

16.15 Dagen sammanfattas – Lena Nyberg, barnombudsman

16.30 Dagen avslutas