Barnombudsmannens barn- och ungdomsråd pratade skolmat

Onsdagen den 19 december träffades barnombudsmannens barn- och ungdomsråd för tredje gången sedan starten. Eleverna som ingår i rådet kommer från mellan- och högstadieskolor i Stockholmsområdet.

Skolmaten och stressen stod på dagordningen. Eleverna ska bland annat få skriva om skolmatssituationen i BO:s årsrapport till regeringen.
BO Lena Nyberg deltog i mötet, liksom Annichen Kringstad, som företräder Skolmatens vänner.

Mötet ägde rum på BO:s kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 tr.