Lena Nyberg invigde ”Barnens väg”

Tisdagen den 11 december invigde BO Lena Nyberg ”Barnens väg” i byn Sangis, mellan Kalix och Haparanda. Elever i Sangis låg- och mellanstadieskola har fått Kalix kommun och Vägverket att planera och bygga en viadukt under den hårt trafikerade E4:an som går genom deras by.

- Det här är ett exempel på hur bra det blir när barn och vuxna samarbetar. Projektet i Sangis visar tydligt hur det går att skapa en bättre och säkrare miljö för både barn och vuxna genom att arbeta med barnkonventionens artikel 12 som grund, säger Lena Nyberg.

Invigningen av ”Barnens väg” i Sangis ägde rum kl. 08.45 tisdagen den 11 december. Förskolebarn, elever och skolpersonal från Sangis fanns på plats, liksom ansvariga från Vägverket och Kalix kommun.

Lena Nyberg deltog därefter i en konferens som Barnombudsmannen, Kalix kommun, Komrev och Kommunförbundet i Norrbotten arrangerade i Kalix.