Barnombudsmannen i möte om barn och unga med funktionshinder

Barnombudsmannen Lena Nyberg träffade tisdagen den 20 mars ungdoms- och föräldraorganisationer som representerar barn och ungdomar med funktionshinder.

- Vi tänker koncentrera en del av vårt arbete inom BO på barn och ungdomar med fysiska och psykiska funktionshinder, säger Lena Nyberg. De får inte alltid det stöd och den hjälp som de har rätt till.

Handikappombudsmannen, Sveriges Dövas Riksförbund, Riksföreningen Autism, Riksförbundet FUB – Förbundet för Utvecklingsstörda barn, Ungdomar och Vuxna är några av de inbjudna.
Träffen är tänkt att bli en början på ett långsiktigt arbete med frågorna inom BO:s kansli.

–Vi behöver bli bättre på att verkligen lära oss att se dessa barns och ungdomars behov för att de inte ska diskrimineras i samhället, säger Lena Nyberg.

Mötet ägde rum tisdag 20 mars kl. 13-16, Fredsgatan 8, Stockholm.