Polis och åklagare i Uppsala utbildas i barnkonventionen

Barnombudsmannen (BO) startar tisdagen den 3 april en utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter för alla chefer inom Uppsalapolisen. Chefsåklagaren i Uppsala kommer också att delta.

BO:s utbildning görs i samarbete med polisen och den kommer under året att rikta sig till alla anställda inom polisen.
Syftet är att polis och åklagare ska bli bättre på att ta tillvara och utveckla barnperspektivet i sitt arbete med barn och ungdomar.
Uppsalapolisen är en av BO:s pilotmyndigheter i det nationella strategiarbetet med att förverkliga barnkonventionen i Sverige.
Erfarenheterna från Uppsala kommer att spridas vidare till övriga polismyndigheter i Sverige.
Utbildningen sker i polisens lokaler på Salagatan 18.

För mer information kontakta:
Lena Larsson, pressansvarig Uppsalapolisen 018-16 86 05, 070-578 52 37