Utred barns situation i socialt utsatta områden!

Tillsätt en särskild utredning med uppdrag att kartlägga situationen för barn som bor i socialt utsatta områden. Utred också förhållandena för barn med missbrukande föräldrar. Det föreslår Barnombudsmannen (BO) i sitt remissvar på betänkandet Hälsa på lika villkor SOU 2000:91.

En utredning om situationen för barn och ungdomar som bor i socialt utsatta områden bör lämna förslag till åtgärder för hur barn och unga ska ges möjlighet till en trygg uppväxtmiljö och ökat inflytande över sin vardag, anser BO. Samhällets verksamheter och aktiviteter för barn och ungdom bör belysas ur dessa barns perspektiv liksom bostadsmiljöers utformning och boendesegregationens effekter på hälsan.

BO föreslår också att situationen för barn med missbrukande föräldrar ska utredas.

– Det saknas en bredare översyn av hur barn med missbrukande föräldrar har det. Dessa barn har hittills inte erbjudits samhällets stöd i tillräcklig omfattning. De får ofta i tysthet axla ett stort ansvar, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.