Inbjudan till pressträff med BO Lena Nyberg

De flesta barn och ungdomar har fått det bättre materiellt sett på senare år. Men det gäller inte alla. Barn till ensamstående och barn i stora syskongrupper tillhör förlorarna. De har inte fått del av den ökade välfärden.

–Vi ser att orättvisorna fortsätter att öka, säger barnombudsmannen Lena Nyberg, som på tisdagen presenterar ”Upp till 18- Fakta om barn och ungdom”, en uppslagsbok från BO och Statistiska Centralbyrån, SCB.

–Drygt en femtedel av Sveriges barn lever i familjer som saknar ekonomisk marginal. De kan inte åka på semester, reparera bilen eller köpa dator. De kan varken ta från egna besparingar eller låna ihop pengar för oförutsedda utgifter, säger Lena Nyberg.

”Upp till 18” beskriver barns levnadsförhållanden i siffror. Boken innehåller statistik från många olika källor.
Ur innehållet: Andelen överviktiga flickor och pojkar i 16-17 års åldern har fördubblats på tio år. Matvanorna har försämrats. Stressen bland barn ökar. 40 procent av eleverna i högstadiet och gymnasiet är ofta eller alltid stressade. Många klagar över magont och huvudvärk. Var fjärde 17-åring har varit med om att föräldrarna har separerat. Hälften av alla femtonåriga flickor tycker att de behöver gå ned i vikt.

”Upp till 18” finns att läsa på www.barnombudsmannen.se.

Pressträff med Lena Nyberg äger rum tisdagen den 29 maj kl. 12 på Barnombudsmannens kansli i Stockholm, Norr Mälarstrand 6, 3 tr.