Skolhälsovården måste förstärkas

- Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Vi måste sätta stopp för detta, sade barnombudsmannen Lena Nyberg på fredagen i ett tal vid Unga Örnars kongress i Älvsbyn.

Under 90-talet rustade många kommuner ned skolhälsovården. Besparingarna inom skolan slog hårt mot elevvården.

- I dag ser vi effekterna. Vi vet att allt fler barn och unga har psykiska och psykosociala problem. De känner av den negativa stressen, de äter sämre och rör på sig för lite, sade Lena Nyberg.

- Skolsköterskor, kuratorer och psykologer behövs för att i tid upptäcka när någon elev mår dåligt. Tidiga insatser är viktiga för att minimera mänskligt lidande. De som behöver ska alltid kunna få hjälp i tid.

Regeringen hade utlovat en proposition om skolhälsovården under våren. Den har uteblivit.

- Det är djupt beklagligt. Regeringen måste markera hur viktig skolhälsovården är och att man gör verklighet av Sverige som ett barnvänligt land som lever upp till Barnkonventionen, sade Lena Nyberg.