Lena Nyberg: "Vuxenvärldens brist på samverkan drabbar barnen"

– Kommuner och landsting måste bli bättre på att samarbeta inom vård och omsorg. Många barn och ungdomar med sociala och psykiska problem får inte adekvat hjälp i tid eftersom det är oklart vem som ska ansvara för vården och bekosta den, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Kommuner och landsting måste bli bättre på att samarbeta inom vård och omsorg. Många barn och ungdomar med sociala och psykiska problem får inte adekvat hjälp i tid eftersom det är oklart vem som ska ansvara för vården och bekosta den, säger barnombudsman Lena Nyberg.

– Det delade ansvaret skapar många samordningsproblem som drabbar de svagaste och mest utsatta. Kommuner och landsting bör samarbeta bättre.

Utredningen Samverkan - Om gemensamma nämnder på vård- och omsorgsområdet föreslår att det inrättas gemensamma nämnder för att förbättra samarbetet mellan kommuner och landsting.

–Vi välkomnar förslaget men vill gå längre och reglera nämnderna i lag. De bör gemensamt förfoga över de ekonomiska resurserna så att inget barn riskerar att fara illa på grund av brister i organisationen, säger Lena Nyberg.

Tidiga insatser och gemensamt ekonomiskt ansvar är av största vikt för att barn och ungdomar ska kunna få den hjälp och det stöd som de har rätt till. Vi vet att tidiga insatser är avgörande för hur ett barn i riskzonen ska klara sig.

För mer information kontakta pressekreterare Ulla Tillgren 08-692 29 53, 070-212 29 53